[www.piatek.org.pl]
Piątek Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Warszawskiej
· · · · · · ·

42. rocznica wprowadzenia stanu wojennego - nocne spotkanie (Warszawa 12/13 grudnia 2023)
Konferencje inaugurujące publikację "Nasz czas - Kronika strajku pracowników i studentów w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu"

Informacje Najnowsze · 2023 · 2022 · 2021 · Archiwum

42. rocznica wprowadzenia stanu wojennego - nocne spotkanie
(Warszawa 12/13 grudnia 2023)


Szanowni Państwo,

Po raz dziewiąty organizujemy spotkanie związane z rocznicą wprowadzenia stanu wojennego na Jezuickiej, pod tablicą upamiętniającą zabicie Grzegorza Przemyka. Spotykamy się o 23.45 dnia 12 grudnia na warszawskiej Starówce na Jezuickiej. Około północy odbędzie się apel poległych, a następnie przejdziemy do tablicy upamiętniającej Emila Barchańskiego.

Po śmierci Jaruzelskiego i Kiszczaka uznaliśmy, że potrzeba stałego miejsca pamięci dla stanu wojennego. Dawny komisariat MO na Jezuickiej, gdzie śmierć poniósł Grzegorz Przemyk, jest takim wyrazistym i symbolicznym miejscem dla dorocznych spotkań. Emil Barchański był najmłodszą ofiarą stanu wojennego. Jego tablica znajduje się przy kościele bonifratrów i tam też przejdziemy po apelu w milczącym pochodzie. Apel poprowadzi Kinga Hałacińska. Współorganizatorem - oprócz "starego" NZS są studenci z NZS UW.

Zapraszamy do licznego przybycia. Weźcie znicze, zapalimy je w obu miejscach.
42. rocznica wprowadzenia stanu wojennego - nocne spotkanie
Warszawa, ul. Jezuicka 1/3
12 grudzień w godzinach 23:45 - 1:00
https://www.facebook.com/events/755500026411868

Konferencje inaugurujące publikację "Nasz czas - Kronika strajku pracowników i studentów w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu"


Archiwum Akt Nowych w Warszawie i Fundacja Nowe Drzewo Życia zaprasza na konferencje, w Warszawie i Radomiu, inaugurujące publikację "Nasz czas - Kronika strajku pracowników i studentów w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu" będącą zbiorem wszystkich depesz ze strajkowego teleksu oraz profesjonalnych zdjęć Jerzego Kośnika.

Album "Nasz czas - Kronika strajku pracowników i studentów w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu" to 1250 str. formatu A4; w tym 150 zdjęć na 66 str. oraz lista strajkujących i indeks ponad 700 nazwisk występujących w dokumentacji., wydany w nakładzie 500 egz.

Inspiracja do wydania odnalezionych dokumentów powstała podczas obchodów 40 rocznicy strajku w grudniu 2021 roku. Z niezrozumiałych powodów pomijane jest znaczenie tego kolejnego, po Czerwcu 1976, radomskiego protestu społecznego, będącego zaczynem demokratyzacji środowiska akademickiego w skali całego kraju. Dlatego też naszym celem uczyniliśmy przywrócenie pamięci o tym najdłuższym w PRL proteście i jego bohaterach. Strajk poza realizacją ideałów "Solidarności" miał za cel wzmocnienie prawa do samorządności, poszerzenie swobód oraz odnowę moralną środowiska akademickiego, będącego naturalną bazą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W efekcie protestu, w ramach wspierających działań "Solidarności" akademickiej oraz Niezależnego Zrzeszenia Studentów, stanęło ponad 80 ośrodków akademickich w całym kraju a w akcji okupacyjnej wzięło udział ponad 100 tys. strajkujących pracowników i studentów.

Publikacja będzie zainaugurowana we współpracy z Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Następnie nastąpi prezentacja publikacji na wybranych uczelniach w całym kraju.

"Nasz czas - Kronika strajku pracowników i studentów w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu" jest pierwszą źródłową pozycją zawierającą ujawnione po 40 latach wszystkie depesze ze strajkowego teleksu (podłączonego do ówczesnej sieci kolejowej w Laboratorium Telekomunikacji) oraz wybór, z 200 odkrytych także po 40 latach, wysokiej jakości zdjęć ze strajku autorstwa Jerzego Kośnika – wybitnego dokumentalisty i fotoreportera wykonanych na zlecenie Regionu Mazowsze NSZZ Solidarność. Przygotowane do publikacji dokumenty opatrzone są wstępem historyka prof. Jacka Czaputowicza. Oryginalne tasiemki zakonspirowane po strajku i zdeszyfrowane przez Michała i Wojciecha Jakubiaków zostały, w 40 rocznicę protestu, w grudniu 2021 roku przekazane Dyrektorowi Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Dzięki życzliwości Dyrektora Mariusza Olczaka i jego współpracowników złożyliśmy projekt albumu. Inicjatorem publikacji jest Włodzimierz Dobrowolski ówczesny rzecznik prasowy strajku, członek NZS.

Informacje Najnowsze · 2023 · 2022 · 2021 · Archiwum